Sosiaalilääketieteenpäivät 2012

27.-28.11.2012, Helsinki, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Prof. Tiina Laatikainen What do we know about health and wellbeing of immigrant youth in Finland?

Prof. Sara Johnsdotter Young Swedish Somali women and the issue of female circumcision

VTT Veronika Honkasalo Rasismi nuorten arjessa

VTT Maili Malin Maahanmuuttajanuorten koettu hyvinvointi Nuorten terveystapatutkimuksen valossa

FT Merja Turpeinen Maahanmuuttajanuoret työuran alussa - terveyden ja työkyvyn edistämisen hyviä käytäntöjä työpaikoilla

TtT Kristiina Ojala ”Merkittävää eriarvoisuutta" - WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista

Dos. Timo Harrikari Nuorten syrjäytymisen ja riskien politiikat

Prof. Maritta Törrönen Nuoret vertaistiedon tuottajina -sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret kertovat

FT Antti Latvala Huono-osaisuuden periytyminen: Mitä annettavaa on geneettiset tekijät huomioivilla tutkimusmenetelmillä