Opinnäytetyöpalkinto 2019

mainos SLY:n opinäytetyöpalkinnosta

Sosiaalilääketieteen yhdistys SLY toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen tutkimuksen alalla tutkijoiden ja samalla myös tutkimuslaitosten yhdyssiteenä. SLY:n toiminnan tarkoitus on edistää sosiaalilääketieteen ja sen lähialojen tutkimusta ja koulutusta. Sosiaalilääketieteellä tarkoitetaan terveyteen, sairauteen ja hyvinvointiin liittyvien aiheiden käsittelyä yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

SLY jakaa vuonna 2019 tunnustuspalkinnon korkeatasoisesta sosiaalilääketieteellisestä opinnäytetyöstä. Palkinnon suuruus on 200 euroa. Lisäksi voittaja voi halutessaan liittyä yhdistykseen ilman ensimmäisen vuoden jäsenmaksuvelvoitetta ja laatia tutkielmastaan artikkelin Sosiaalilääketieteelliseen aikakauslehteen.

Palkinto myönnetään suomalaiseen yliopistoon tai korkeakouluun tehdystä ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöstä (pro gradu –tutkielmat ja YAMK-tutkinnon opinnäytetyöt). Tunnustuksen saajan valitsee SLY:n hallitus tai hallituksen valitsema henkilö. Palkinto luovutetaan Terveydenhuoltotutkimuksen päivien yhteydessä 7.-8.11.2019 Tampereella.

Pyydämme nyt ehdotuksia korkeatasoisista opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty lukuvuoden 2018–2019 aikana (1.8.2018–31.7.2019). Ehdottajana voi olla työn laatija, sen ohjaaja tai muu työhön perehtynyt henkilö. Ehdotukseen tulee liittää opinnäytejulkaisu, siitä annetut lausunnot, perustelut palkinnolle, sekä ehdottajan ja opinnäytetyön tekijän yhteystiedot.

Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee lähettää yhtenä lähetyksenä viimeistään 31.8.2019 osoitteeseen sihteeri@socialmedicine.fi. Lisätietoja: peija.haaramo@thl.fi.