Sosiaalilääketieteen päivät 2014: esitykset

Abstraktikirja PDF iconAbstraktikirja_SLY2014.pdf

Erikoistutkija Katja Borodulin, THL: Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen: haasteita ja mahdollisuuksia  Borodulin_SLY2014.pdf

Professori Mervi Eerola, Turun yliopisto, tilastotieteen keskus: Mitä voimme päätellä kausaalivaikutuksista havainnoivassa tutkimuksessa?  Eerola_SLY2014.pdf

Tutkimusprofessori Elina Hemminki, THL: Kokeelliset tutkimukset sosiaalilääketieteessä  Hemminki_SLY2014.pdf

Erikoistutkija Riitta-Maija Hämäläinen, THL: Ohjelmallinen tutkimusprosessi ja menetelmät liikuntapolitiikan tutkimuksessa  Hämäläinen_SLY2014.pdf

Tohtorikoulutettava Teemu Kemppainen, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto: Sosiaalitieteellistä aluemallinnusta pistedatalla: esimerkkinä kyselypohjainen analyysi koetusta terveydestä ja turvattomuudesta Helsingin metropolialueella  Kemppainen_SLY2014.pdf

Dos., VTT Vesa Kuusela, Helsingin yliopisto: Tilastotiedon esittäminen visuaalisesti  Kuusela_SLY2014.pdf

Professori Jaakko Nevalainen, Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö: Puuttuvan tiedon ongelmat pitkittäistutkimuksissa  Nevalainen_SLY2014.pdf

Dos., yliopistonlehtori Pentti Nieminen, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta: Tilastollisten menetelmien kirjo ja käyttö lääketieteen tutkimusjulkaisuissa  Nieminen_SLY2014.pdf

Dos., Senior Research Fellow Pirjo Nikander, Tampereen yliopiston tutkijakollegium: Laadullinen seuranta tutkimusevidenssin tuottajana  Nikander_SLY2014.pdf

Professori Juha Pekkanen, Helsingin yliopisto: Mitä eri metodeilla tuotetusta tutkimustiedosta voidaan päätellä  Pekkanen_SLY2014.pdf

Kansanedustaja, VTL Osmo SoininvaaraTutkimustiedon käyttö päätöksenteossa  Soininvaara_SLY2014.pdf