Matkastipendihaku 2018

Matkastipendi tutkijoille

SLY sosiaalilääketieteen yhdistys matkastipendi 2018

Sosiaalilääketieteen yhdistyksen matkastipendirahastosta voi hakea tukea kansainvälisiin kansanterveystieteellisiin tai sitä lähellä olevan tieteenalan kongresseihin, tutkijavierailuihin yms. liittyviin matka-, majoitus- ja osallistumiskustannuksiin (ei päivärahoihin). Matkastipendein pyritään tukemaan erityisesti tutkijanurallaan nuorten henkilöiden kansainvälistymistä. Matkastipendiä voivat kuitenkin hakea paitsi tohtorikoulutettavat, myös jo väitelleet tutkijat. Hakijan tulee olla Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsen. Tukea voi anoa joko osalle arvioiduista kuluista tai kaikkiin matkaan sisältyviin yllä mainittuihin kuluihin.

Ensisijaisesti tuetaan osallistumista 11th European Public Health Conference -kongressiin, joka järjestetään Ljubljanassa, 28.11-1.12.2018 . Myös muita matkoja voidaan perustelluista syistä tukea. Etusijalla stipendien saajina ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet stipendiä, mutta stipendiä voi yllä mainittujen ehtojen täyttyessä hakea myös uudelleen. Myönnetyn matkastipendin maksaminen edellyttää matkaselosteen laatimista Sosiaalilääketieteelliseen Aikakauslehteen.

Vuonna 2018 jaetaan 1-3 stipendiä, yhteissummaltaan enintään 3000 euroa. Matkastipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenevät hakijan taustatiedot (mm. yhteystiedot, oppiarvo, ammatti, työnantaja/oppilaitos), matkan kohde, oma esitys (hyväksytty abstrakti/muu osallistuminen), arvioitu matkabudjetti ja mahdolliset muut rahoittajat. Hakemukset lähetetään sähköpostitse yhtenä tiedostona 21.6.2018 klo 16 mennessä osoitteeseen sihteeri@socialmedicine.fi.

Päätöksistä tiedotetaan kesäkuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan tositteiden perusteella matkan toteutumisen jälkeen, kun kopio matkakertomuksesta on toimitettu yhdistykselle.

Lisätietoja: peija.haaramo@thl.fi