Matkastipendihaku 2019

Matkastipendi tutkijoille

SLY sosiaalilääketieteen yhdistys matkastipendi 2018

Sosiaalilääketieteen yhdistyksen matkastipendirahastosta voi hakea tukea kansainvälisiin kansanterveystieteellisiin tai sitä lähellä olevan tieteenalan kongresseihin, tutkijavierailuihin yms. liittyviin matka-, majoitus- ja osallistumiskustannuksiin (ei päivärahoihin). Matkastipendein pyritään tukemaan erityisesti tutkijanurallaan nuorten henkilöiden kansainvälistymistä. Hakijan tulee olla Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsen. Tukea voi anoa joko osalle arvioiduista kuluista tai kaikkiin matkaan sisältyviin yllä mainittuihin kuluihin.

Ensisijaisesti tuetaan osallistumista 12th European Public Health Conference -kongressiin, joka järjestetään Marseillessa 20.11-23.11.2019. Myös muita matkoja voidaan perustelluista syistä tukea. Vuonna 2019 jaetaan 1-3 stipendiä, yhteissummaltaan enintään 3000 euroa.

Etusijalla stipendien saajina ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet stipendiä. Stipendiä voi kuitenkin yllä mainittujen ehtojen täyttyessä hakea myös uudelleen. Myönnetyn matkastipendin maksaminen edellyttää matkaselosteen laatimista Sosiaalilääketieteelliseen Aikakauslehteen.

Matkastipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenevät hakijan taustatiedot (mm. yhteystiedot, oppiarvo, ammatti, työnantaja/oppilaitos), matkan kohde, oma esitys (hyväksytty abstrakti/muu osallistuminen), arvioitu matkabudjetti ja mahdolliset muut rahoittajat. Hakemukset lähetetään sähköpostitse yhtenä tiedostona 20.6.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen sihteeri@socialmedicine.fi.

Päätöksistä tiedotetaan kesäkuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan tositteiden perusteella matkan toteutumisen jälkeen, kun kopio matkakertomuksesta on toimitettu yhdistykselle.

Lisätietoja: peija.haaramo@thl.fi