Kevätseminaari 2018

Tietosuojaseminaari 2018

Tutkimuksen hyvät käytännöt ja tietosuoja: vaikutukset kyselytutkimuksiin vastaamiseen ja katoanalyysiin

Aika ja paikka: Ma 7.5. klo 12-16, THL, Mannerheimintie 166, isot salit (yhteensä paikat noin 180:lle)

Järjestäjät: Sosiaalilääketieteen yhdistys, Suomen epidemiologian seura, Tilastoseura, Suomen väestötieteen yhdistys ja Westermarck-seura

Seminaarin tausta-ajatuksena on viimeaikaisten kyselytutkimusten heikko vastausaktiivisuus, kadon vähentäminen ja miten EU-tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa yhtäältä tutkimuksiin osallistumiseen ja toisaalta mahdollisuuksiin tutkia katoa.

Tarkoituksena on keskittyä tietosuojalainsäädännön muutosten vaikutuksiin erityisesti kysely- ja rekisteritutkimusten teon kannalta. Tilaisuudessa keskitymme kysymyksiin: miten EU:n lainsäädäntö vaikuttaa

   1) kyselyihin osallistumiseen (mm. asiat, joita kerrottava vastaajille, suostumuksen nimenomaisuus yms.)

   2) katoanalyysin tekoon ja laajemmin kysely- ja rekisteriaineistojen käyttöön

Ohjelmassa on puheenvuoroja sekä lyhyitä kommentteja eri tulokulmista; sekä tutkijan näkökulmaa että tietosuoja-asioista vastaavien näkökulmaa. Lopuksi on yleiskeskustelu, ja kysymyksiä ja kommentteja panelisteille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Seminaari on maksuton.

Jos olet ilmoittautunut, mutta et pääsekään paikalle, peru ilmoittautumisesi sihteeri[at]socialmedicine.fi 

Kohderyhmät: Laaja kohdejoukko, erityisesti kysely- ja rekisteritutkimuksia suunnittelevat ja tekevät tutkijat sekä muut aihepiiristä kiinnostuneet.

Tiedustelut: peija.haaramo[@]thl.fi