Käyttäytymislääketieteen jaoksen kevätsymposium 2012 Terveyden edistämisinterventiot – avaimia onnistuneeseen vaikuttamiseen

Tunnemme koko joukon fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen ja elämänlaatuun yhteydessä olevia tekijöitä. Mutta millä keinoin voimme parhaiten vaikuttaa fyysisen ja psyykkisen terveyden kohentamiseksi? Käyttäytymislääketieteen jaoksen kevätsymposiumissa pohditaan vaikuttamisen keinoja ja muutoksen mekanismeja interventioissa. Esitelmien pohjalta keskustellaan, millaisten tekijöiden on havaittu parantavan intervention vaikuttavuutta, mitkä tekijät mahdollistavat muutoksen onnistumisen ja sen kestävyyden. Esityksissä käsitellään sekä fyysisen että psyykkisen terveyden edistämiseen tähtääviä interventiotutkimuksia, ja puhujina on mm. terveyskasvatuksen, psykologian, sosiaalipsykologian, kasvatustieteen ja viestinnän asiantuntijoita. Seminaarista on hyötyä sekä interventiotutkimusta tekeville että ilman tutkimuspainotusta tehtävien interventio-ohjelmien suunnittelijoille ja toteuttajille.

Järjestäjä: Käyttäytymislääketieteen jaos, Suomen sosiaalilääketieteen yhdistys
Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Mannerheimintie 166, F-talo, 1. kerroksen kokoushuoneet A-C
Ajankohta: Keskiviikko 30.5.2012 klo 12.00–17.00
Kohderyhmä ja maksu: Symposium on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen: Ilmoita osallistumisestasi symposiumiin/jatkoille ma 28.5. mennessä hanna.konttinen(at)helsinki.fi.

Symposiumin ohjelma

klo 12.00             Seminaarin avaus, johdantoa aiheeseen
                           Jaoksen edustajat: Seminaarin vastuuhenkilöt VTT, tutkijatohtori Nelli Hankonen (HY) & FT                            Salla-Maarit Volanen (HY),  KLJ:n sihteeri FT Tomi Mäkinen (THL), ja puheenjohtaja LT, dosentti                            Sakari Suominen (TuY)

I YLEISTÄ INTERVENTIOIDEN SUUNNITTELUN PERIAATTEISTA & ONNISTUMISEN EDELLYTYKSISTÄ

klo 12.15             Sosiaalisen markkinoinnin näkökulma interventioiden suunnittelussa
                           Viestintäpäällikkö Marko Lähteenmäki, THL

klo 12.50              Vahvuutta vanhemmuuteen -interventiotutkimus
                            Dosentti Mirjam Kalland, MLL

klo 13.25              Käyttäytymisen muutostekniikkaluokituksen hyödyntäminen interventioiden suunnittelussa
                            Professori Marita Poskiparta, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

14.00 -14.30         KAHVITAUKO

II  ELINTAPOIHIN, TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEEN VAIKUTTAMINEN

klo 14.30              Motivoiva haastattelu ja muutosteoria nuorten päihteiden käyttäjien hoito-ohjelman taustalla
                            VTT, psykoterapeutti Leena Ehrling, Suomen Mielenterveysseura, Koulutuskeskus

klo 15.05              Teoriaperustaisten interventioiden suunnittelu ja arviointi syömis- ja liikuntakäyttäytymiseen                             vaikuttamisessa
                            Erikoistutkija, dosentti Pilvikki Absetz, THL

III  MIELENTERVEYDEN JA SOSIAALISTEN SUHTEIDEN EDISTÄMINEN

klo 15.40              Yhteispeli – lasten tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä edistävä kouluinterventio
                            Projektipäällikkö Mikko Kampman, THL

klo 16.15              ACT – arvo-, hyväksyntä- ja mindfulness-pohjainen interventio ja muutoksen mekanismit
                            Tutkija Päivi Lappalainen, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

16.50                    KESKUSTELUA

Virallisen ohjelman jälkeen keskustelu ja verkostoituminen jatkuu Ravintola White Ladyssa, josta seminaarin osallistujille on varattu pöytiä klo 17.30 alkaen. Ruokailun, kahvikupposen tai lasillisen merkeissä (omakustanteinen) on mahdollisuus syventää seminaarin antia keskustelemalla lisää ja tutustumalla toisiimme. Tervetuloa!