Sosiaalilääketieteen päivät 2018 - abstraktisessioiden ohjelma

Ryhmä 1: Lasten ja nuorten terveys
ravintola Helmen kokoustila (0. krs)
Pj: Noora Berg

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus: uutta tietoa pienistä lapsista perheineen Maaret Vuorenmaa

Koulupoissaolot Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa – tutkimus puuttumiskäytännöistä Katja Melander

Tyydyttämätön tuen ja avun tarve kouluterveydenhuollosta erilaisia toimintarajoitteita kokevilla nuorilla Outi Kanste

Suomenruotsalais-saamelainen romani – pilailuvastaukset nuorten kyselytutkimuksessa Hanne Kivimäki

Oppimisvaikeudet, psyykkinen hyvinvointi ja osallisuus toisen asteen opiskelijoilla Johanna Korkeamäki

Nuorten toimeentulotukiasiakkaiden mielenterveysongelmat ja tuen saannin kesto Maria Vaalavuo

Ryhmä 2: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
sali 1 (1. krs)
Pj: Eva Roos

Millaista ammatillista osaamista terveyden ja hyvinvoinnin edistäjillä tulisi olla tulevaisuudessa? Arja Liinamo

Digitaaliset menetelmät kotouttamisen tukena – toimintakyvyn arviointi sähköisesti ja kulttuurisensitiivisesti Misha Henriksson

Robotiikka: uhka vai mahdollisuus ikääntyneen hyvinvoinnin tukemisessa Paula Lehto

Integroiva perhevalmennus hanke - tarvekartoitus tulevaisuuden perhevalmennuksesta Pirjo Koski

Developing the logic model of change for a health promotion intervention aiming to reduce socioeconomic differences in preschoolers’ health behaviors and wellbeing- the DAGIS study Carola Ray

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estäminen; tiedonkeruu ja ehkäisevät toimet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Mimmi Koukkula

Ryhmä 3: Sairastavuus ja kuolleisuus
sali 2 (1. krs)
Pj: Ossi Rahkonen

Koetun terveyden eriarvoisuus 1984-2014: kasvu vai kaventuminen? Eero Lahelma

Physical heaviness of work and sitting at work as predictors of mortality: a 26-year follow-up of the Helsinki Birth Cohort Study Tuija Mikkola

The impact of severe mental illness on mortality of lung cancer patients in Finland in 1990-2014 Martti Arffman

Aviottomien lasten särkyneet sydämet - 80 vuotta sitten aviottomana syntyneiden lasten sydänterveys aikuisiässä Maiju Mikkonen

Vaikuttavat käytännöt tyypin 2 diabeteksen torjunnassa - miten siinä onnistuttiin maakunnan kattavassa interventiossa Linda Dalbom

Kuluttajadatan mahdollisuudet kansanterveyden tutkimuksessa Jaakko Nevalainen

Ryhmä 4: Terveyskäyttäytyminen
sali 3 (1. krs)
Pj: Sakari Suominen

Päiväkodin henkilöstön käytäntöjen ja mielipiteiden yhteydet lasten ruuankäyttöön päiväkodissa Reetta Lehto

Myyrän vuosi – itsesäätelyn opetteluun ja kasvisten käyttöön kannustavan mobiilisovelluksen pilotointi päiväkotiympäristössä Maijaliisa Erkkola

Kalja, tupakka ja ruoka asiakasomistajien ostoskasseissa Liisa Uusitalo

Unen eri osa-alueiden muutokset eläkkeelle siirryttäessä: Aktiivisena eläkkeelle -tutkimus (FIREA) Saana Myllyntausta

Mitä korkeampi kato sen voimakkaammin terveyskäyttäytymisen mukaan valikoituneita vastaajia? Löydöksiä neljästä vaihtelevan vastauskadon seurantakyselytutkimuksesta Sakari Suominen

Motivaatiolla muutokseen -koulutus ohjausosaamisen kehittämisessä Soile Juujärvi

Ryhmä 5: Terveydenhuolto
kokoustila Hypoteesi (0. krs)
Pj: Ilmo Keskimäki

Kuka haluaa vaihtaa terveysasemaa? Annamari Aalto

Young Employees’ Trajectories and Occupational Class Differences in Utilization of Primary Care Services Provided by Occupational Health Service Jaakko Harkko

ACSC trajectories for primary health care authorities in Finland in 1996-2013 Ilmo Keskimäki

Cumulative disadvantage and hospitalisations due to ambulatory care sensitive conditions in 2011─2013 in Finland Sonja Lumme

Migration, Ageing and Care – A study on 50 years and older Russian-speaking migrants in Finland Laura Kemppainen

Suomalaisten kokemuksia täydentävistä hoitomuodoista Tiina Väänänen